Privacy Policy (GDPR)

Profit Media äransvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom hela organisationensverksamhet.

INTRODUKTION

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och det är viktigt för oss att alla känner sig trygga när man lämnar personuppgifter till oss. Vi har genomarbetade rutiner för att säkerställa att personuppgifter alltid är väl skyddade hos oss och att de behandlingar som vi gör med uppgifterna sker i enlighet med rådande lagar.


I denna policy beskrivs varför vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet och hur vi gör det. Vi beskriver även hur man går tillväga för att ta reda på vilka av ens egna personuppgifterna som samlats in, vilket rättsligt stöd som står bakom insamlingen, samt hur man begär radering av uppgifterna i fråga.


INOM VILKA SITUATIONER GÄLLER DENNA POLICY

Denna policy rör alla situationer där Profit Media behandlar personuppgifter. vilket inkluderar uppgifter vi samlar in när någon:


Registrerar sig för att få mer intresseregistrerar sig vid någon av våra digitala plattformar

deltar i någon av våra tävlingar, kontaktar vår kundservice. Profit Media tar inget juridiskt ansvar för de webbplatser från tredje part man via länk når från (*)profitmedia.se, och hänvisar istället direkt till dessa aktörer för frågor om deras behandling av personuppgifter.


VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet effektivt genom att tillhandahålla service utifrån våra användares och kunders preferenser och beteenden. Det innebär exempelvis insamling för:


Utveckling av personligt anpassade tjänster där kontroll av att tjänsterna används i enlighet med gällande lagar.

Kommunikation med våra användare och kunder

Administration av våra utbildningar och serviceskydd

Säkerhetverkställande av våra avtal och ändamål i marknadsföringssyfte.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

En betydande del av personuppgifterna vi samlar in tillhandahålls till oss via digitala formulär, exempelvis vid bokning av möte, ansäkan om mer info på någon av knapparna på vår sida eller registrering av vårt nyhetsbrev på vår webbplats.

Sociala Medier och även all information vi tar del av via mailkorrespondans.

Vi samlar även in uppgifter via fysiska formulär exempelvis under informationsträffar, kundmöten och annonser online på olika plattformar.


RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

För att få samla in personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för insamlingen i fråga. Här följer en beskrivning av de rättsliga grunder som vår verksamhet lutar sig mot.


Intresseavvägning

Intresseavvägning är en rättslig grund som innebär att vi samlar in personuppgifter utifrån ett berättigat intresse från oss och

personalen vars personuppgifter vi samlar in. Exempelvis kan vi samla in personuppgifter vid köp av tjänst för att utveckla våra tjänster, beroende på att vi anser att det ligger i både vårt och våra konsumenters intresse att våra tjänster utvecklas. Ytterligare intresse ligger i att kunna leverera en anpassad tjänst utifrån dig specifikt som besökare och kunna bemöta våra besökare med värdighet kunna benämna dem med namn vid tilltal eller anpassa rätt tjänster utifrån rätt intresse.


PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN AV ADMINISTRATIVA SKÄL

Våra kunders och användares för- och efternamn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Rättslig grund: Avtal Lösenord, personnummer och annan säkerhetsinformation för kontoåtkomst vid våra databaser.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla våra kunders beställningar/önskan om information, vilket kan inkludera

betalningsmedlets nummer, säkerhetskod, bankkontonummer och personnummer.

Rättslig grund: Rättsligt förpliktelse, avtal

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN FÖR UTVECKLING AV TJÄNST

Uppgifter om våra kunders och användares beteende på våra plattformar, exempelvis vilka aktiviteter de anmäler sig för eller vilka köp de gör.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Rapporter om felaktigheter eller förbättringar, vilket kan inkludera sökfrågor och mailkorrespondens.

Rättslig grund: Intresseavvägning

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Uppgifter från personer som anmäler eller visar någon typ av intresse på vår hemsida, klick på specifika knappar eller, någon av våra annonser, via mailkorrespondens.

Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal

Uppgifter från personer som deltar i våra marknadsförings- och informationskampanjer.. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtalUppgifter om våra kunders och användares köpprocess, exempelvis vilken information de laddar ner eller vilka event de anmäler sig för och vilka tjänster de beställer. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN VID KUNDREGISTRERING

Uppgifter för att identifiera vår kund och dennes intresse och information för att göra ett mer utmärkt arbete.

Rättslig grund: Avtal


SÅ LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA

Vi sparar personuppgifter så länge vi anser att vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. När en personuppgift inte längre är aktuellt för dess ursprungliga syfte raderas den och vi har genomarbetade rutiner för att identifiera dessa fall. I regel sparar vi personuppgifter i som längst 24 månader efter insamlingen, såvida inte personen i fråga fortsätter interagera med Profit Media eller det finns juridiska krav på fortsatt lagring.


Vill du inte längre få inbjudningar, nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post eller sms kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att svara på meddelandet eller genom att klicka på länken längst ner i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.


HUR TAR MAN REDA PÅ VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAT IN?

Alla vars personuppgifter finns lagrade hos Profit Media AB har alltid rätten att begära ett registerutdrag på de insamlade uppgifterna vilket då sker kostnadsfritt och inom en månads tid. I de begärda dokumenten ska det framgå hur personuppgifterna samlades in och utifrån vilket specifikt syfte de nu används, även rättslig grund för insamlingen ska framgå. För att vi ska kunna godkänna en sådan begäran krävs att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig, detta för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.


Begäran skickas till: kontakt@profitmedia.se


HUR KAN MAN KORRIGERA DE INSAMLADE PERSONUPPGIFTERNA?

Vill man se att ens insamlade personuppgifter som finns lagrade hos oss korrigeras eller uppdateras så har man alltid rätten att begära detta. Man kan även begära att behandlingen av ens insamlade personuppgifter begränsas. Utöver detta har man alltid rätten till dataportabilitet vilket innebär att man under vissa förutsättningar kan förflytta sina personuppgifter till en annan aktör. Här gäller samma rutiner som vid begäran av register av

personuppgifter och därmed krävs tydlig identifiering från den sökande.


HUR MAN FÅR SINA PERSONUPPGIFTER RADERADE?

Vill man se radering av personuppgifter vi samlat in så krävs det att man kontaktar oss och formellt begär att avsluta avtalet eller samtycket om insamling av personuppgifter, när begäran godkänns så raderas personuppgifterna utan dröjsmål. För att begäran ska vara godkänd måste någon

personal hos Profit Media bekräfta detta. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.


Begäran skickas till: kontakt@profitmedia.se


FÖR MER INFORMATION

Har du fler frågor eller funderingar rörande vår behandling

av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på: kontakt@profitmedia.se

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra våra tjänster och våra arbetssätt för dig. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår privacy policy. Klicka här för att läsa mer